Doğalgaz Sık Sorulan Sorular

En yakın İGDAŞ binası nerededir?

Aşağıdaki iletişim sayfası linkine tıklayarak İGDAŞ Bölge Müdürlükleri ve şubelerinin adres ve telefon numaralarını bulabilirsiniz.

Doğalgaz fiyatları neye göre değişmektedir?


Doğalgaz Perakende Satış tarifesi;

Abone Grubundaki Müşteriler için-
Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV,

Serbest Tüketici Grubundaki Müşteriler için- Doğalgaz Toptan Alış Fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV ve KDV,
unsurlarından oluşmaktadır.

Başa Dön

Faturamı nereye ödeyebilirim?

İGDAŞ faturalarının ödenebileceği bankalar ve İGDAŞ vezneleri ile ilgili bilgi için tıklayınız...

Başa Dön

Doğalgaz aboneliği başvurusunda hangi şartlar aranıyor?

Doğalgaz abonesi olabilmeniz için öncelikle sokağınızdan doğalgaz hattının geçiyor olması gerekir. Sokağınızdan doğalgaz geçip geçmediğini size en yakın İGDAŞ hizmet binasındaki Beyaz Masa ve Pazarlama Şefliği'nden öğrenebilirsiniz. Sokağınızdan doğalgaz geçiyor ve bölgenizdeki regülatör kapasitesi yeterli ise abone olabilirsiniz

Başa Dön

Merkezi ve bireysel Isınma nedir?

Merkezi Isınma; binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır.
Bireysel Isınma; binanın kombi ve soba ile ısıtılmasıdır.

Başa Dön

İGDAŞ'a abone olmaya gelirken hangi belgeleri getirmek gerekir?

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;
 

1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda;

 a-)
Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

  Toplam inşaat alanı 2000 m² 'nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,  

  Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² 'nin üzerinde olan yerlerde ise  kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

 

 b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek  için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

 c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için  kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

 d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,"

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),

5. Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi

gerekir.
 

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

1. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),

2. Binanıza ait tesisat numarası

gerekir.

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

  Vergi levhası, ticari sicil no,

Ticari müşterinin şirket olması halinde ; 

  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ilgili nüshası, yetki belgesi, 

  Şirket kaşesi, imza sirküleri

gerekir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Başa Dön

Abone Bağlantı Bedeli nedir?

Abone Bağlantı Bedeli; sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 280 TL+ KDV, 
Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı;  dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 234 TL+KDV artırılır.
Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 109 TL +KDV  tahsil edilir.

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit);
Abone Bağlantı Bedeli: Servis hattı bedeli + sayaç bedeli + % 10 kar marjı toplamından oluşur. (KDV Dahil Değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit olmayan);
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 280 TL+ KDV, 
Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı;  dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' 1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 234 TL+KDV artırılır.

Başa Dön

Ön Ödemeli Sayaç Nedir?

Ön ödemeli sayaç: Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda doğalgaz kullanımına imkan veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne tâbi ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayaçtır.

Ön Ödemeli Sayaçta ve/veya kartta problem olması durumunda nereye başvurabilirim?

İGDAŞ Çağrı Merkezinin 444 36 36 nolu telefonunu veya 187 Acil Doğalgaz Hattımızı arayabilirsiniz.

Ön Ödemeli Sayacı nasıl ve nereden alabilirim?

Dağıtım şirketinin, ön ödemeli sayaç sisteminin kurulmasını ve kullanımını uygun görmesi halinde ön ödemeli sayaç verilmektedir. Konumu ve ulaşım durumu itibariyle diğer ilçelerden farklılık arz eden Adalar ve Şile ilçelerinde ön ödemeli sayaç kullanımı uygun görülmüştür.

Adalar ilçesindeki abonelerimiz, ön ödemeli sayacını doğalgaz kullanım sözleşmesi işleminden sonra İGDAŞ Küçükyalı Hizmet Binamızda bulunan Sayaç Dağıtım Merkezinden alabilir. 

Şile ilçesindeki abonelerimiz, ön ödemeli sayacını doğalgaz kullanım sözleşmesi işleminden sonra İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürlüğü Hizmet Binamızda bulunan Sayaç Dağıtım Merkezi'nden alabilir.

Başa Dön

Ön Ödemeli Sayaçta Güvence Bedeli Ödenecek mi?

Mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere, dağıtım şirketlerince alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla güvence bedeli alınmakta ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden ise güvence bedeli alınmamaktadır.

Kontör yüklemesini nerelerden ve nasıl yapabilirim?

Ön Ödemeli sayacınıza ait kartla birlikte, İGDAŞ Büyükada, Heybeliada, Burgaz ada, Kınalı ada veya Şile Hizmet Birimlerimizde kontör yüklemesi yapabilirsiniz.

"Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi" Nedir?

Abonelik işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri'ni tamamlayarak projeyi onaylatmasının ardından Doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da yetkili temsilcilerinin, İGDAŞ'a başvurarak yapmış oldukları işleme denir.

Başa Dön

"Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi" için hangi belgeler gerekmektedir?

Bireysel Kullanım İçin;

a) Kişi mülk sahibi ise tapunun, kiracı ise kira kontratının fotokopisi,
b) Sözleşme yapacak kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)
c) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname,

NOT: İstanbul'da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgâh belgesi istenmektedir.

Merkezi Kullanım İçin;

a) Sözleşme yapacak yetkiliye apartman sakinlerinin oy çokluğu ile verdiği yetki kararının fotokopisi.
b) Sözleşme yapacak kişinin nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı)
c) Sözleşmenin yönetici ve bina dışından üçüncü şahıs tarafından yapılması halinde noter onaylı vekâletname.

Ticari Kuruluşlar İçin Gerekli Evraklar;

a) Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
b) Vergi levhası, yetki belgesi,
c) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası,
d) İmza sirküleri, kaşe,
e) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname,

Başa Dön

Güvence Bedeli nedir? 

Güvence Bedeli; İGDAŞ'ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. 

Başa Dön

Sözleşme yapıldıktan sonra gaz kullanımına başlanabilir mi?

Gaz kullanımına başlayabilmeniz için, "Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi" yaptıktan sonra İGDAŞ'ın yetkili mühendisleri tarafından gaz açılışı yapılması gerekir.
Aksi takdirde usulsüz gaz kullanmış olacaksınız ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilecektir.

UYARI !
Ne şekilde olursa olsun, resmi gaz açılışı yapılmadan gerçekleşecek usulsüz kullanımlarda İGDAŞ, kanunen sizi sorumlu tutar ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilir.

Başa Dön
Doğalgaz Açma İşlemi ne zaman yapılır?

Aktif kullanımdan önceki son işleminiz olan "Gaz Açma İşlemi" için Tesisatçı firmanızın Bölge Müdürlüğü'nüze bağlı Tesisat Kontrol Servisi'ne başvurması ve gaz açılışı için randevu alması gerekir.

Randevu tarihinde İGDAŞ yetkili mühendisi tarafından tesisatın uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra gaz açılır. 

Gazınız açılmış olsun olmasın;

  Sözleşme imza tarihinizden itibaren, Güvence Bedeli'nin taksit yapılması halinde adınıza güvence bedeli taksitleri tahakkuk edilir. İlgili fatura veya faturaları son ödeme tarihlerine kadar ödeme zorunluluğunuz doğar. 

  Uygunluk kontrolü ve gaz açılışı için gelindiğinde, tesisatçı firma temsilcisinin de hazır bulunması zorunludur. 

  Bu kontrol yapıldıktan sonra gaz kullanım uygunluk belgesi tarafınıza verilmeden gaz kullanmayınız. 

  Kendi adına sözleşmesi olmayan kullanıcılar, tükettikleri gazın bedelini cezalı şekilde ödemek durumunda kalacaklardır. 

  Sözleşme adresinizden ayrılırken fesih işlemini yaptırınız. Daha önce ödemiş olduğunuz güvence bedeli, sözleşmenizin feshi sırasında, tarafınıza güncellenerek iade edilecektir.

Sözleşme feshi için;

  Sözleşmede adı geçen şahıs tarafından sözleşme fesih başvurusunun yapılması.

  Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,

  Tesisat numarası yeterlidir.

Ticari yerler için ise;

  Yetki Belgesi

  İmza sirküleri

  Kimlik fotokopisi

  Kaşe

Not: Sözleşme fesihinin üçüncü şahıslar tarafından yapılması halinde noterden vekaletname istenir.

UYARI!

  İptal işlemlerinin bizzat, sözleşme üzerinde görünen şahıs tarafından yapılması esastır.

  İptal işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda vekaletname istenir.

  Sizden sonra aynı mahalde gaz kullanmak istendiğinde yeni kullanıcı adına sözleşme yapılmalıdır.

Başa Dön

Ödeme bildirimlerinde veya faturalarda problem çıkıyorsa ne yapılmalıdır?

  Doğalgaz faturalarınızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız,

  • Ödeme bildirimleriniz son ödeme tarihinden sonra ulaşıyorsa,

• Ödeme bildirimindeki göstergeniz sayaç göstergenizden farklıysa,
• Borcunuz için birden fazla ödeme yapıldıysa, 
• Ödeme bildiriminiz elinize geçmediyse, 
• Uzun süredir ödeme bildirimi gelmiyorsa, 
• Faturalanmış borç miktarınızı öğrenmek istiyorsanız, 
• Son ödeme tarihinizi merak ediyorsanız, 
• Banka ödendi bilgileriyle ilgili sorunlar varsa;
 

Başa Dön

Usulsüz ve Kaçak doğalgaz kullanımından şüphelenildiğinde neler yapılmalıdır?

• Gaz kullandığınız halde tüketiminiz faturalandırılmıyorsa,
• İGDAŞ tarafından gaz açılışınız yapılmadan aktif olarak gaz kullanıyorsanız,
• Bağlantısı olmadığı halde gaz kullanıldığını fark ettiyseniz; fatura dağıtılırken gaz kullanıldığını bildiğiniz bir yere fatura bırakılmıyorsa,
• Gazın kapalı veya sayacın olmadığını bildiğiniz bir yerde gaz kullanılıyorsa,

Bu durumda oluşacak tehlikelerden İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

Başa Dön

Doğalgazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde tekrar gaz kullanmak için ne yapmak gerekir?

Doğalgazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde kendi adınıza gaz kullanmak istediğinizde; bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan Pazarlama ve Müşteriler Şefliklerine giderek yeniden Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz. Ayrıca konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden, www.igdas.com.tr adresinden Online Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için istenen belgeler yanınızda olmalıdır. Eğer Online Sözleşme yaptıysanız; gerekli evraklarla birlikte gaz açma esnasında dairenizde hazır bulunmanız gerekir.

UYARILAR!

• Yeni sözleşme işlemleri ancak gazı kullanacak şahsın adına ve bizzat kendisi tarafından yapılmalıdır.
• Sözleşme işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafında yapılacak olması durumunda noter onaylı vekâletname gerekir.